Archive for the ‘Dini Notlar’ Category

Salat-i Tefriciye

Ağustos 10, 2011

Bismillahirrahmanirrahim
Allâhümme salli salâten kâmilaten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallü bihil’ukadü, ve tenfericü bihil’kürabü, vetükdâ bihil’havâicü, ve tünâlü bihir’regâibü, ve hüsnül’havâtimi, ve yüsteskal’gamâmü bivechihil’ke’imi ve alâ âlihi ve sahbihî fî külli lemhatin ve nefesin biaded-i külli mâlûmin lek

Rahman ve Rahim olan Allah’in adiyla.
Ey Rabbim! Senden yardim istiyorum, sana tevekkül ediyorum, benim isimin zorlugunu azalt!
Seferimin mesakkatini kolaylasdir ve beni hayrla riziklandir.
Benden her türlü serri defet. Sadrima insirah ver.Isimi kolaylasdir, dilimdeki dügümü cöz.
Ey Rabbim, kendimi, dinimi, ehlimi, malimi, akrabami ve seninle benim aramda ahiret ve dünyaya müteallik ne varsa cümlesine seni birakiyorum ve sana emanet ediyorum.
Bizim hepimizi her türlü kötülükten ve üzücü seylerden muhafaza et!
Ey kerem sahibi Rabbim! Beni ve benim beraberimdekileri muhafaza et!
Beni ve beraberimdekileri selamette kil, beni ve beraberimdekileri menzilimize ulastir ey Rabbim!
Ey Rabbim! Sana tevbe etdim, Sana sarildim, takvayi bana azik olarak ver, günahimi magfiret et, her nereye yönelirsem beni hayra yönelt

Reklamlar

Aksırma Esnasında

Ağustos 10, 2011

Aksıran kimsenin; “Elhamdulilllah” “Allah’a hamd olsun” demesi,
o’nu işiten kimsenin de: “Yerhamukeallah” “Allah sana merhamet etsin” demesi gerekir.

Aksıran kişi, yanında “Yerhamukeallah”
denildiğini duyunca: “Yehdina ve yehdikumullah ” ” Allah bize ve size hidayet versin”.
Veya, “Yehdikumullahu ve yuslihu balekum” “Allah, sizi doğru yola yöneltsin ve işlerinizi düzeltsin” demelidir.
(Buhari, Edep: 125)

Yemek Duası

Ağustos 10, 2011

Amin….
Elhamdulillah.. elhamdulillah.. elhamdulillah..!
Elhamdulillahillezi et amena ve sagana vecealena minel müslimin
Nimeti Celilullah, bereketi Halilullah, Sefaat senden ya Rasulullah
Devami devlet nasibi cennet sofralara beraket yiyenlere afiyet
Meftalara rahmet Bakide kalanlara selamet..
Artsin eksilmesin, tassin dökülmesin Allah bereket versin
Calisip kazananlara pisirenlere ve yiyenlere..
Sana sükr diyenlere, fakirlere verenlere,
dinini vatanini sevenlere hastalik yoksulluk gösterme Ya Rabbi!
Kalan ömrümüzü gecen ömrümüzden hayrli kil ..
Sen aff edicisin  aff etmeyi seversin,
cümle Ümmeti Muhammedi Müslumanlari bagisla..

Amin… amin…amin bi hürmeti Taha ve Yasin  velhamdulillahi rabbil alemin
El Fatiha…