Archive for the ‘Java Collections’ Category

Java Collections

Ocak 20, 2015

Collection Arayüzleri
Collections framework’un özünü oluşturan şey ‘Collection’ denen arayüzdür. Bu arayüz
framework’un temeli olan metotları tanımlar. List ve Set arayüzleri Collection arayüzünde
olmayan metotları tanımlayarak, framework’un uygulama alanını genişletirler.
Arayüzler yalnızca metotların imzalarını taşırlar; sınıflarda olduğu gibi metotların gövdelerini (işlevi
gerçekleştiren kodları) içermezler.
Önemli bir başka arayüz Map adını alır. Ancak Map arayüzü Collection arayüzünün bir genişlemesi
değildir. Đleride göreceğimiz nedenlerle, Map arayüzü Collection hiyerarşisine dahil değildir; ama
Collections framework’un bir parçasıdır.

Kaynak:
Collections1
http://www.baskent.edu.tr/~tkaracay/etudio/ders/prg/dataStructures/Collections/Collections01.pdf

Reklamlar