gVim

Mayıs 14, 2015

gVim

Begining of line – :%s/^/”/g
End of line – :%s/$/”+/g


..
.

Reklamlar

Debiana Firebird kurulumu

Ocak 29, 2015

SELECT rdb$get_context(‘SYSTEM’, ‘ENGINE_VERSION’) from rdb$database;
FireBird DB versiyonunu verir.

1- root@fdurmus-nb:~# apt-get install firebird2.5-superclassic: SYSDBA yani admin parolasını oluşturmamızı isteyecek unutmayalm!!

[2- # dpkg-reconfigure firebird2.5-superclassic
[ Firebird otomatik olarak başlamasını istiyorsanız, paket üzerinde dpkg-reconfigure çalıştırın ve
[ Evet diyerek onaylayın. Sonra SYSDBA şifre tekrar istenir:
[

3- dpkg -L firebird2.5-classic-common : FireBird dosyalarının sistemde nereye kurulu olduğu bilgisini içerir.

TESTLER İÇİN HAZIR VERİTABANI OLUŞTURMAK İÇİN;
# apt-get install firebird2.5-examples firebird2.5-dev
# cd /usr/share/doc/firebird2.5-examples/examples/empbuild/
# chown firebird.firebird employee.fdb
# mv employee.fdb /var/lib/firebird/2.5/data/
# isql-fb
SQL> connect “localhost:/var/lib/firebird/2.5/data/employee.fdb” user ‘SYSDBA’ password ‘SYSDBApassword’;
[ PAROLAMIZI UNUTURSAK ULAŞABİLİRİZ. ]
[ /etc/firebird//SYSDBA.password ]
[ ISC_USER=sysdba ]
[ ISC_PASSWORD=”password” ]

artık sorgulama yapabiliriz ;

SQL> connect “localhost:/var/lib/firebird/2.5/data/employee.fdb” user ‘SYSDBA’ password ‘243a871e’;
Database: “localhost:/var/lib/firebird/2.5/data/employee.fdb”, User: SYSDBA
SQL> show tables;
COUNTRY CUSTOMER
DEPARTMENT EMPLOYEE
EMPLOYEE_PROJECT JOB
PROJECT PROJ_DEPT_BUDGET
SALARY_HISTORY SALES

Sorgulama için gui ortamı;
# apt-get install flamerobin

Sorgulama hatası ile ilgili;
“Statement failed, SQLCODE = -551 no permission for read-write access to database /var/lib/firebird/2.5/data/employee.fdb”

# chown firebird:firebird employee.fdb

Java Collections

Ocak 20, 2015

Collection Arayüzleri
Collections framework’un özünü oluşturan şey ‘Collection’ denen arayüzdür. Bu arayüz
framework’un temeli olan metotları tanımlar. List ve Set arayüzleri Collection arayüzünde
olmayan metotları tanımlayarak, framework’un uygulama alanını genişletirler.
Arayüzler yalnızca metotların imzalarını taşırlar; sınıflarda olduğu gibi metotların gövdelerini (işlevi
gerçekleştiren kodları) içermezler.
Önemli bir başka arayüz Map adını alır. Ancak Map arayüzü Collection arayüzünün bir genişlemesi
değildir. Đleride göreceğimiz nedenlerle, Map arayüzü Collection hiyerarşisine dahil değildir; ama
Collections framework’un bir parçasıdır.

Kaynak:
Collections1
http://www.baskent.edu.tr/~tkaracay/etudio/ders/prg/dataStructures/Collections/Collections01.pdf

How to compile c program in debian

Kasım 26, 2014

The program

/* hello.c */
#include
int main(int argc, char *argv[])
{
if (argc > 1)
printf(“Greetings %s.\n”, argv[1]);
else
printf(“Please tell me your name.\n”);
return 0;
}

Compile using:
> gcc -Wall -o hello hello.c
Run with:
> ./hello Linus
Greetings Linus.

gcc options

-o
output file name, (a.out if omitted)
-Wall
display warnings for many possible errors
hello.c
file to be compiled, can specify multiple .c files

The info pages (info gcc) has much more information about gcc. These are in the gcc-doc package.

Kayaklar:
http://luv.asn.au/overheads/compile.html

SqlDeveloper Java.lang.NullPointerException

Kasım 11, 2014

java.lang.NullPointerException
at oracle.jdevimpl.vcs.svn.SVNProfile.canActivate(SVNProfile.java:162)
at oracle.jdevimpl.vcs.generic.GenericClient.fireCanActivate(GenericClient.java:1602)
at oracle.jdevimpl.vcs.generic.GenericClient.canActivate(GenericClient.java:231)
at oracle.jdevimpl.vcs.VCSManagerImpl$6.addinsLoaded(VCSManagerImpl.java:377)
at oracle.ide.IdeCore.fireIdeEvent(IdeCore.java:872)
at oracle.ide.IdeCore.access$100(IdeCore.java:137)
at oracle.ide.IdeCore$3.run(IdeCore.java:844)
at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(InvocationEvent.java:209)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:597)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:269)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:184)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:174)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:169)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:161)
at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:122)

Resolve :
1- Close SqlDeveloper
2- Enter this directory and delete in files ; C:\Documents and Settings\\Application Data\SQL Developer\system3.2.20.09.87\o.jdeveloper.subversion.11.1.1.4.37.59.48/

How to add Microsoft Core Fonts on Debian

Ekim 22, 2014

$ apt-cache search “microsoft truetype core fonts”
ttf-mscorefonts-installer – Installer for Microsoft TrueType core fonts

apt-get install ttf-mscorefonts-installer

Evolus Pencil İnstall in Debian

Eylül 20, 2014

dpkg -i –force-depends evoluspencil_2.0.5_all.deb

joda time

Ağustos 20, 2014

Diğer Java sınıfları yerine kullanılabilecek güçlü bir kütüphanedir. Bir birinden farklı takvim sistemlerini desteklemektedir.
Aşırı pratik, bazı şeylere çok pratik şekilde ulaşabiliyorsunuz.

Date startDate = new Date();
DateTime jTime = new DateTime( startDate ).plusYears(1);

Date plusOneYearStartDate= jTime.toDate();

orphanremoval

Ağustos 12, 2014

Nedir bu orphanremoval ;

public class FirmCertificate Personal ….
@OneToMany(cascade = CascadeType.ALL,
mappedBy = “firmCertificate personel”,
fetch = FetchType.LAZY,
orphanRemoval=true)
private List personalActionList;

@OneToMany annotasyonunun mappedBy attribute’u kurulan ilişkiyi kimin yönettiğini söyler.

Kaynak:
http://blog.harezmi.com.tr/page/2/

linux printer( cups )

Ağustos 8, 2014

Daha sonra terminalden şu komutlarla samba (ağda paylaşım) ve cups (Common unix printing system (genel unix yazıcı sistemi)) servislerini kurdum:
sudo apt-get update && sudo apt-get install cups samba

Daha sonra zahmetsizce printerı grafik arayüzünden algılatmak için system yazıcı ayar grafik arayüzünü (GUI) kurdum:
sudo apt-get install system-config-printer

Daha sonra standart gelen pi kullanıcısını samba paylaşımlarına ve cups grubuna dahil etmek için sıra ile şu komutları kullandım:
sudo apt-get install samba-common-bin

Ve System>Print Settings ten grafik arayüzden yada
http://localhost:631/ adresinden yazıcımızı eklebiliriz.

Kaynak:

http://www.raspi.gen.tr/2013/01/23/yazici-tanimlama-ve-agda-yazici-paylasimi/
https://www.cups.org/